Uchodźcy w gm. Kołbaskowo

Pogaduchy do poduchy.
Awatar użytkownika
Zbigniew_Komisarczyk
Administrator
Posty: 779
Rejestracja: 2006-06-07, 15:20
Lokalizacja: Gmina Kołbaskowo

Uchodźcy w gm. Kołbaskowo

Post autor: Zbigniew_Komisarczyk » 2016-01-19, 00:26

To: Sekretarz UG Kołbaskowo ; wojt@kolbaskowo.pl
Subject: Uchodźcy w gm. Kołbaskowo

Szanowna Pani Wójt,

Czy przewidywane jest umieszczenie uchodźców w gminie Kołbaskowo?

Czy gmina jest przygotowana na taką ewentualność?

Czy dysponuje miejscami? W jakiej ilości i jakiej lokalizacji?


Pozdrawiam

Zbigniew Komisarczyk


Witam.

W odpowiedzi na poniższe pytania informuję, że:

1. Gmina Kołbaskowo nie przewiduje przyjęcia uchodźców.

2. W zakresie pomocy społecznej, pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, lub ochronę uzupełniającą - nie jest zadaniem gminy. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, lub ochronę uzupełniającą:
- mającym trudności w integracji ze środowiskiem jest zadaniem własnym powiatu (art. 19 ust. 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1045.),
- w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ( art. 20, ust.1 pkt 1 w.w ustawy o pomocy społecznej).
Powiat ( na wniosek cudzoziemca) wypłaca świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.
Przyznane środki mogą być wydatkowane na bieżące utrzymanie, w tym w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty związane z utrzymaniem lub wynajęciem mieszkania , leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

3. Wskazane byłoby, aby cudzoziemiec po otrzymaniu statusu uchodźcy mógł zamieszkać w mieszkaniu chronionym. Na terenie Gminy nie ma mieszkań chronionych.
Brak wolnych mieszkań/lokali komunalnych.
Lokale socjalne z założenia są przeznaczone dla innej grupy odbiorców.


Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy Kołbaskowo

ODPOWIEDZ